Hide metadata

dc.contributor.authorSandbekk, Tiril Charlotte
dc.date.accessioned2019-04-23T23:45:55Z
dc.date.available2019-04-23T23:45:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSandbekk, Tiril Charlotte. Uaktsom ordlyd? Gjennomføringen av e-handelsdirektivet artikkel 14 i et klarspråkperspektiv.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67801
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler gjennomføringen av e-handelsdirektivet artikkel 14 i norsk rett. Formålet er å belyse mer generelle lovtekniske utfordringer ved gjennomføringen av EØS-direktiver. E-handelsdirektivet artikkel 14 fritar den som yter lagringstjenester på internett fra ansvar for ulovlig innhold lagret på vegne av andre. Ved gjennomføringen i norsk rett ble direktivets usikre ordlyd bevisst byttet ut med de nasjonalt innarbeidede uttrykkene «forsett» og «grov uaktsomhet». I oppgaven foretas det en rettsdogmatisk undersøkelse av direktivbestemmelsens vilkår, og resultatet sammenholdes med den tradisjonelle forståelsen av forsett- og uaktsomhetsbegrepene i norsk rett. Her blir det identifisert visse avvik mellom direktivets vilkår og de nasjonale begrepene. Som følge av prinsippet om EØS-konform tolkning/presumsjonsprinsippet og strl. § 2, oppstår det likevel ikke brudd med EØS-retten. Ordlyden skaper derimot vanskeligheter for den som skal lese og anvende loven. Gjennomføringstilfellet illustrerer en mer generell lovteknisk utfordring, når uttrykk med et fastlagt meningsinnhold og en sentral plass i det nasjonale rettssystemet møter den autonome og dynamiske EU-retten.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleUaktsom ordlyd? Gjennomføringen av e-handelsdirektivet artikkel 14 i et klarspråkperspektiv.nob
dc.title.alternativeNegligent wording? The implementation of article 14 of the e-commerce directive from a “clear language”-perspective.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-04-23T23:45:55Z
dc.creator.authorSandbekk, Tiril Charlotte
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70971
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67801/1/215.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata