Hide metadata

dc.contributor.authorHausken, Torkild Enstad
dc.date.accessioned2019-04-22T23:45:43Z
dc.date.available2019-04-22T23:45:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHausken, Torkild Enstad. «Vi kysse dig med suk og bøn…» Mystikken i Hans Adolph Brorsons salmediktning. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67762
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven sett på mystikkens i Hans Adolph Brorsons salmediktning. Oppgaven har tre større deler fordelt på fem kapitler. Første del som favner kapittel 1 og 2 er en historisk del som inneholder en biografi om Brorson etterfulgt av en historisk redegjørelse av pietismen – den bakgrunn, former, betydning innenfor Danmark-Norge samt den såkalte herrnhuterismens møte med Brorson, Andre del ser på pietismens mystikk med en nærmere redegjørelse av begrepet unio mystica etterfulgt av en presentasjon av tre temaer som går igjen i Brorsons diktning – denne presentasjonen brukt da som et redskap for å forstå mystikkens art. Disse tre tema er erotikk, opplysning og meditasjon. Tredje og siste del som inneholder kapittel 4 og 5 diskuterer kort til hvilken grad mystikken hos Brorson kan ses både som et brudd og som en kontinuitet med strømninger som preget samtiden – da med fokus på den lutherske ortodoksi. Oppgaven avsluttes med noen konkluderende perspektiver. Min metode har vært historisk-narrativ. I min fremstilling av Brorson, pietismens historie, mystikken og dens samspill med de samtidige strømninger, har jeg forholdt meg til primærkilder samt allerede bearbeidede historiske fremstillinger. Dette har jeg gjort fordi jeg er ønsker å redegjøre for de større historiske linjene for å se hvordan pietismen utviklet seg samt gå inn i samtidige tekster, da i hovedsak salmelitteraturen, for å aktualisere noen av disse de historiske linjene opp mot Brorson selv. Min fremstilling har ikke som formål å gi en fullstendig historisk oversikt av pietismen eller en fullstendig analyse av mystikken, men ågå inn på noen enkelte perspektiver som kan gi et overordnet svar på min problemstilling. Dette medfører at det kan være elementer innenfor pietismen og mystikken som utelatt fra min presentasjon.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title«Vi kysse dig med suk og bøn…» Mystikken i Hans Adolph Brorsons salmediktningnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-04-22T23:45:42Z
dc.creator.authorHausken, Torkild Enstad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70934
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67762/15/Fordypningsoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata