Hide metadata

dc.contributor.authorReistad, Mette
dc.date.accessioned2019-04-15T23:45:41Z
dc.date.available2019-04-15T23:45:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationReistad, Mette. «(…)långt ute i skogen är man ute på öppna sjön» Sansning, kropp og sted i Tomas Tranströmers Östersjöar. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67696
dc.description.abstractI denne oppgaven gjøres en tematisk lesning av stedet som betydningskategori i Tomas Tranströmers langdikt Östersjöar fra 1974, gjennom bruk av ulike typer stedsteori, dessuten begreper fra et fenomenologisk tankegods og kroppsnarratologien. Jeg undersøker også blant annet diktets form ved hjelp av noen begreper fra teori knyttet til langdiktet som undersjanger. Jeg undersøker hvordan ulike stedlige elementer kommer til uttrykk i diktet, vurderer deres beskaffenhet og analyserer hvordan stedene kan ses i forbindelse med sentrale figurer i diktet. Oppgaven undersøker også hvordan den sansende kroppen, som ofte er koblet til stedstenkning, fungerer som meningsdannende i diktet – et aspekt som i tidligere forskning, mener jeg, har vært underkommunisert.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title«(…)långt ute i skogen är man ute på öppna sjön» Sansning, kropp og sted i Tomas Tranströmers Östersjöarnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-04-15T23:45:40Z
dc.creator.authorReistad, Mette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70871
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67696/1/Mettes-master---endelig-utgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata