Hide metadata

dc.date.accessioned2019-04-09T10:14:52Z
dc.date.available2019-04-09T10:14:52Z
dc.date.created2018-09-13T21:23:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationFalkeid, Unn . "'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme". Norsk Filosofisk Tidsskrift. 2018, 2-3, 66-78
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67621
dc.description.abstractI den italienske renessansen får vi et kraftig oppsving av skrivende og publiserende kvinner – og med dem, et stadig større fokus på kvinners tilgang til kunnskapsinstitusjoner som universiteter, akademier, trykkerier og litterære salonger. En viktig tekst er Moderata Fontes dialog Il merito delle donne (Kvinners verd, 1600), som består av en fiktiv samtale mellom syv kvinner i Venezia. I løpet av samtalen utforsker og drøfter de en rekke sider ved kvinners liv. Det virkelig nye med Fonte er imidlertid det store samfunnsengasjementet hennes. Fontes sosiale blikk er spesifikt, og griper direkte inn i den venetianske hverdagen hun levde i. Samtidig oppfordrer hun til handling. Artikkelen er en undersøkelse av hvordan Fonte fremmer sine synspunkter og samtidig iverksetter noen retoriske strategier for å overbevise sine lesere om kvinners naturlige intellektuelle evner. Fontes spørsmål er ikke om kvinner er likeverdige menn – altså om de er like tapre, edle, smarte eller verdifulle – men hvordan menn i alle dager kan ha tilranet seg en slik makt som de har over kvinner. Hvordan besvarer hun så dette spørsmålet? Påstanden er at i Fontes forklaring ligger kimen til en ny type feminisme som kom til å bli avgjørende for senere århundres kvinnekamp i Europa.en_US
dc.languageNO
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.title"'Una gran cosa.' Moderata Fonte og renessansens protofeminisme"en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorFalkeid, Unn
cristin.unitcode185,14,33,40
cristin.unitnameIdéhistorie
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1609379
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Norsk Filosofisk Tidsskrift&rft.volume=2-3&rft.spage=66&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleNorsk Filosofisk Tidsskrift
dc.identifier.volume2-3
dc.identifier.startpage66
dc.identifier.endpage78
dc.identifier.doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-02-03-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70791
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0029-1943
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67621/4/Falkeid_una_gran_cosa.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International