Hide metadata

dc.date.accessioned2019-04-05T09:15:35Z
dc.date.available2019-04-05T09:15:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67583
dc.description.abstractI perioden 13.-31. august 2018 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger av to jernvinneanlegg med kullgroper og 12 enkeltliggende kullgroper på Hingsa i Hol kommune, Buskerud. Ovnene kan kategoriseres som sjaktovner med slaggavtapning, som ut fra typologien generelt sett dateres til Fase II i yngre jernalder eller middelalder. Slaggutkastet var deponert inntil ovnsområdet i terrengets fallretning, og det ble dokumentert renneslagg og sjaktmateriale i slagghaugene, mens de i to av ovnen ble gravd frem bunnskoller. Slagghaugene og kullgropene på anleggene ble snittet maskinelt, mens de enkeltliggende kullgropene ble sektorsnittet. Alle kullgropene hadde en sirkulær milebunn, og de fleste tilsvarende rund/oval form i overflaten, men enkelte var mindre tydelige og fremsto noe mer uformet. To kullgroper, deriblant en inne på ett av jernvinneanlegget, hadde muligens spor etter to bruksfaser. Produksjonen ligger innenfor de rammene man kan forvente for slike forholdvis små JSK-anlegg som ble gravd ut på Hingsa, hvor en på bakgrunn av slagghaugene kan anslå et samlet produksjonsvolumet på mellom 1500-2500 kg jern. De radiologiske dateringene spenner aktivitetsforløpet til jernvinneanleggene over 200 til nærmere 300 år innenfor middelalderen, noe som sammenfaller godt med tidligere undersøkelser fra området, men som er heller urealistisk sett ut fra produksjonsvolumet. Det er imidlertid sannsynlig at virksomheten kan plasser i høymiddelalderen, med en mulig eldre fase, og med sikre spor av eldre aktivitet i områder i form av en kokegrop datert til merovingertid/vikingtid. Prosjektleder: Kjetil Loftsgarden.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernvinneanlegg. Kvisla, 24/78, Hol, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSand-Eriksen, Anette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70738
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67583/1/RPT_B_Hol_HingsaKvisla_2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata