Hide metadata

dc.date.accessioned2019-04-03T09:59:50Z
dc.date.available2019-04-03T09:59:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67508
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelse av Trømborg kirkegård og regulering av parkeringsplassen tilhørende kirka ble det utført en arkeologisk utgravning i tidsrommet 8.10-11.10.2018. Tiltaksområdet befant seg på den allerede anlagte parkeringsplassen med grusdekke, liggende på det høyeste punktet på en morenerygg, godt synlig i terrenget og med vidt utsyn. I nærområdet er det tidligere registrert flere gravminner, kokegroper, og et større bosetningsområde. Det ble åpnet to områder på til sammen 328 m2 ved maskinell flateavdekking, og avdekket 14 strukturer; bestående av ett stolpehull, sannsynligvis tilhørende en klokkestøpul, og spor etter et tilhørende kulturlag, to kokegroper, en kullflekk, åtte nedgravninger og en ubestemmelig struktur kategorisert som annet. Det er usikkert om de to siste strukturkategoriene er arkeologiske. Totalt ble fem prøver vedartsanalysert ved Moesgård Museum. Det ble påvist et vidt spekter av tresorter, men dominert av bjørk (Betula) og gran (Picea), tett etterfulgt av or (Alnus). Det ble også påvist såkorn av bygg (Hordeum vulgare). Prøvene ble videresendt for radiologisk datering ved Lunds Universitet; to av prøvene fikk senmiddelalderskeetterreformatoriske dateringer, mens to er fra tidlig middelalder og en fra førromersk jernalder, som samlet tydeliggjør områdets lange aktivitets- og brukshistorie. Prosjektleder: Frode Iversen.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor, kokegroper. Kolshus, 163/1, 37, 38, 135, Eidsberg kommune, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSand-Eriksen, Anette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70681
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67508/1/RPT_Ost_Eidsberg_Tr%C3%B8mborgKirkeg%C3%A5rd_2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata