Hide metadata

dc.contributor.authorKlette, Mari
dc.date.accessioned2019-03-28T23:45:52Z
dc.date.available2019-03-28T23:45:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKlette, Mari. De gamle fortellingers nye liv. Et bokhistorisk blikk på Knut Hamsuns novellesamling Kratskog (1903). Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67478
dc.description.abstractKnut Hamsun ga ut tre samlinger med til sammen 38 skjønnlitterære kortprosatekster mellom årene 1897 og 1905. Forfatteren betegnet disse tekstene selv som skisser, skildringer og historier. I ettertid er det blitt vanlig å omtale dem som noveller. I denne masteroppgaven foretar jeg en bokhistorisk analyse av Hamsuns midterste novellesamling Kratskog (med fokus på utarbeidelse, utgivelse og resepsjon). Boken inneholder 13 tekster som alle først ble publisert i den trykte pressen i Skandinavia og Tyskland mellom årene 1886 og 1899. Det er en stor variasjon mellom novellene når det gjelder stil, tematikk og i spørsmålet om de er selvbiografiske eller ikke. Det er en oppfatning innen bokhistorien at den historiske konteksten er grunnleggende for forståelsen av en tekst. Derfor inneholder min kommenterte bibliografi over Kratskog-novellene i tillegg til opplysninger om novellenes førsteutgivelser i Norge og eventuelt i utlandet, også en redegjørelse for relevante historiske og biografiske momenter. Noe av dette er helt ny informasjon (se analysen av ”En Gaderevolution”). Kratskog inneholder en av Hamsuns mest kjente og omtalte noveller – ”Paa Tourné”. I tillegg til å være godt skrevet, er den spesiell fordi den finnes i to helt forskjellige versjoner. Også tre andre noveller i boken er bearbeidinger og videreutviklinger av tidligere trykte versjoner. To av dem skriver jeg grundig om i analysedelen der jeg kollasjonerer Kratskog-tekstene og førstetrykkene: (En Ærkeskælm” versus ”Synd”, og ”Far og Søn. En Spillehistorie” versus ”Hazard”). Ved hjelp av en tekstkritisk tilnærming forsøker jeg å forklare bearbeidingene. Jeg har lest hele samlingen parallelt med de enkelte tekstenes førstetrykk for å fange opp viktige endringer i alle novellene. Til slutt tar jeg for meg de anmeldelsene av Kratskog som jeg har klart å spore opp. Jeg har i den forbindelse også funnet en helt ny tekst skrevet av Hamsun om novellesamlingen som ikke er registrert i tidligere forskning.nob
dc.language.isonob
dc.subjectKrattskog
dc.subjectEn Gaderevolution
dc.subjectbokhistorie
dc.subjectKratskog
dc.subjectHamsuns noveller
dc.subjectEn gaterevolusjon
dc.subjectkollasjonering
dc.subjectHamsun
dc.titleDe gamle fortellingers nye liv. Et bokhistorisk blikk på Knut Hamsuns novellesamling Kratskog (1903)nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-03-28T23:45:52Z
dc.creator.authorKlette, Mari
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70655
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67478/1/Masteroppgave--Mari-Klette-om-Hamsun.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata