Hide metadata

dc.date.accessioned2019-03-19T13:33:31Z
dc.date.available2019-03-19T13:33:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67327
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Sørli massetak ble det i tidsrommet 24.09 – 05.10.2018 gjennomført arkeologiske undersøkelser av seks kullgroper, en fangstgrop, og en tjæremile registrert innenfor planområdet. En av de registrerte kullgropene ble ikke gjenfunnet, mens fangstgropen ble avskrevet som natur. Kullgropene var av betydelig størrelse med kvadratisk bunnform, og fikk en datering fra tidlig til høymiddelalder. De føyer seg slik pent inn i både den tidsmessige og formmessige tradisjonen for kullproduksjon i søndre Hedmark. Et nærliggende jernvinneanlegg peker mot at kullgropene har vært brukt i forbindelse med jernproduksjon i området. Tjæremilen fikk en maksimal eldste alder til senmiddelalder/nyere tid, og må slik sees som uavhengig av kullproduksjonen. Sammen speiler i midlertid disse strukturene både en intensiv og ekstensiv bruk av utmarken i området over lengre tid. Kjetil Loftsgarden.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper og tjæremile. Solbergskogen, 146/3, Stange, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHårstad, Silje
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70486
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67327/1/RPT_H_Stange_S%C3%B8rli_Massetak_180319.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata