Hide metadata

dc.date.accessioned2019-03-19T13:20:28Z
dc.date.available2019-03-19T13:20:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67324
dc.description.abstractI forbindelse med fortetting av eksisterende hytteområde med nye tomter og tilhørende infrastruktur i Bykle kommune undersøkte Kulturhistorisk museum to kullgroper med tilhørende sidegroper (id 99093 og id 99329). Med unntak av én sidegrop ble alle strukturer maskinelt snittet og flateavdekket. De to kullgropene kan defineres som mellomstore, og hadde sirkulær og rektangulær milebunn. I én av kullgropene ble det funnet en sekundær kokegrop. Det ble samlet inn kullprøver fra alle påviste strukturer, og seks prøver ble sendt inn til vedartsanalyse. Prøvene inneholdt trekull av furu (Pinus) og bjørk (Betula), men med dominans av bjørk. Prøvene ble C14-datert til høymiddelalderen. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullgroper. Hovden, 2, 2, Bykle, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSand-Eriksen, Anette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70483
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67324/1/RPT_AA_Bykle_Otros%C3%A5senHyttefelt_2017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata