Hide metadata

dc.contributor.authorLindberg, Malena Haaland
dc.date.accessioned2019-03-14T23:47:18Z
dc.date.available2019-03-14T23:47:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLindberg, Malena Haaland. Hevnporno som et kjønnsbasert fenomen - og hvordan begrepet hevnporno brukes i norsk presse i perioden 2013-2017. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67264
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg fenomenet hevnporno (seksuelle bilder av en person publisert på nett uten personens samtykke. Ofte utført som en form for hevn eller trakassering (Revenge porn, 2018), og hvordan norsk presse bruker begrepet. Det vil bli diskutert mulige årsaker til hvorfor hevnporno i det hele tatt eksisterer, og hvorfor det har fått så mye medieoppmerksomhet de siste fem årene. Det blir også undersøkt hvem som fremstilles som offer, hvem som blir stemplet som «syndebukk», hva innholdet i artiklene er, og hvordan artiklene er utformet med tanke på overskrift og illustrasjon. Dette blir undersøkt gjennom en kvantitativ innholdsanalyse av 94 ulike artikler, publisert i norske papiraviser, ukeblader og på nett i perioden 2013-2017. Studien viser at det i all hovedsak er kvinner som utsettes for hevnporno, og at hevnporno i de fleste tilfeller publiseres og spres av menn. Funnene viser også at mange artikler om hevnporno, handler også ofte om kjendiser. I lys av anvendt kjønns- og medieteori, funn og videre diskusjon konkluderer oppgaven med at norsk presse bruker begrepet hevnporno sprikende. Hevnporno handler sjeldent om verken hevn eller porno, og det bør derfor vurderes om begrepet burde byttes ut til noe mer beskrivende for fenomenet: ufrivillig spredning av nakenbilder.nob
dc.description.abstractThis Master Thesis explores the phenomenon referred to as revenge porno (sexually explicit images of a person posted online without that person's consent especially as a form of revenge or harassment (Revenge porn, 2018)), and how the term is applied by Norwegian press. The Thesis also discusses various reasons for why revenge pornography exists as a phenomenon in the first place, and why it has received considerable attention in the media during the last five years. Who is portrayed as the victim, who is branded the «offender», what is the content of the articles and how are the articles presented and laid-out in terms of headings and illustrations, are topics that are further discussed. This is examined through quantitative text analysis of 94 articles published in Norwegian newspaper, weekly magazines and online news sites during the period 2013-2017. The findings show that it is largely women who fall victim to revenge porn and that in the majority of cases, revenge porn is published and redistributed by men. Furthermore, the findings show that celebrities are often featured in these articles. Applying gender and media theory, examining the findings and through further deliberation, the Thesis concludes that Norwegian press uses the term revenge porn inconsistently. Revenge porn is rarely about revenge nor pornography. Therefore, a more descriptive term should be considered: non-consented distribution of nude pictures.eng
dc.language.isonob
dc.subjectkjønnsroller
dc.subjectsexting
dc.subjectHevnporno
dc.subjecthegemonisk maskulinitet
dc.subjectsosiale medier
dc.titleHevnporno som et kjønnsbasert fenomen - og hvordan begrepet hevnporno brukes i norsk presse i perioden 2013-2017nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-03-14T23:47:18Z
dc.creator.authorLindberg, Malena Haaland
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70424
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67264/1/Lindberg-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata