Hide metadata

dc.contributor.authorBerg, Jakob
dc.date.accessioned2019-03-14T23:47:09Z
dc.date.available2019-03-14T23:47:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBerg, Jakob. ...Men hvem skal se dette her? – en analyse av hvordan norske filmprodusenter og distributører definerer målgrupper for sine filmer. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67255
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på en del av arbeidet med norsk film som det foreløpig har blitt forsket lite på; arbeidet med målgrupper. Det har de siste årene blitt laget opp til 36 norske filmer i året. Med svært varierende besøkstall på disse filmene, dukker spørsmålet opp: hvem skal se dette her? Denne deskriptive oppgaven setter fokus på arbeidet filmprodusenter og distributører gjør med å definere målgruppen, fra filmens idestadium og til premiereklar film, for deretter å peke på de metodene som ser ut til å gi mest presise resultat.nob
dc.description.abstractThis thesis is concerned with one subject in the Norwegian film industry that has yet to undergo any research: the task with defining target groups. The last five years has seen up to 36 Norwegian films per year. With very varying attendance numbers on these films, one question arises: who is going to watch this? This descriptive thesis focuses on the work film producers and distributors do with defining target groups, from the idea of the film and through to it premiering. I then try to point at the methods that seem to produce the best results when it comes to defining target groups.eng
dc.language.isonob
dc.subjectdistributør
dc.subjectFilm
dc.subjectfilmprodusent
dc.subjectmarkedsføring
dc.subjectlansering
dc.subjectnorsk film
dc.subjectmålgruppe
dc.title...Men hvem skal se dette her? – en analyse av hvordan norske filmprodusenter og distributører definerer målgrupper for sine filmernob
dc.title.alternative....But who is going to watch this? -an analysis of how Norwegian film producers and distributors define the target groups for their films.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-03-14T23:47:09Z
dc.creator.authorBerg, Jakob
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70439
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67255/1/Masteroppgave-Medievitenskap-4091-Jakob-Berg-3--desember-2018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata