Hide metadata

dc.contributor.authorOphus, Odd Kristian Lindebrække
dc.date.accessioned2019-03-14T23:46:54Z
dc.date.available2019-03-14T23:46:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationOphus, Odd Kristian Lindebrække. Når avisene rammer inn SKAM Framing av suksess-serien SKAM i norske aviser. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67241
dc.description.abstractLenge har det i norske tv-serier og filmer vært lite eksempler på mangfold og diversitet. Med introduksjonen av tv-serien SKAM endret dette seg. Fremstillingen av ungdommer ved Hartvig Nissen Videregående skole i Oslo ønsket nordmenn velkommen inn i den intime sfæren til karakterene Noora, Isak og Sana i sine respektive sesonger. Gjennom dem fikk vi et innblikk i hvordan det var å være forelsket, homofil og muslim i Norge Denne oppgaven tar for seg hvordan avisene VG, Dagbladet, NRK og Vårt Land Framet karakterene og innholdet fra serien ut til offentligheten. Ved å bruke Framing som analytisk verktøy sammen med diskursivteori analyser oppgaven hva som vektlegges i møte med mangfold av representasjon hos avisene. Oppgaven trekker også videre på teorier om homonasjonalisme, postkolonial feminisme og agendasetting. Analysen viser til hvordan det er tre hovedframinger som avisene opererer under; Suksessframing, Kjærlighetsframingen og Representasjonsframingen. Innad i disse tre framingene ser analysen nærmere på feminisme, homofili og religion hvor disse er en sentral del av fokuset på karakterene fra avisene. Suksessframingen sentrale poeng baserer seg på avisene sine fremstilling av tematikk og realisme i serien som særdeles viktig. Analysen trekker frem parforhold og overgrepstematikk fra sesong to og hvordan de la grunnmuren for dekningen av serien videre. Kjærlighetsframingen på sin side er en videreutvikling av hvordan hver sesong har sine relasjoner og at avisene dekker disse ulikt. Framingen av kjærligheten viser tendenser til en normalisering av homofili, men at det i møte med feminisme og islam er mange kritiske spørsmål fra avisene. Representasjonsframingen vektlegger betydningen av karakterene fra SKAM. Noora som feminist, Isak som homofil og Sana som muslim. Feministiske diskusjoner brytes ned til en definisjonskamp gjennom dekningen av Noora. Hvor Sana fortsatt ser ut til å ikke bli inkludert på grunn av sitt religiøse ståsted. Homofili som representasjon fremstår som svært godt mottatt, men analysen vil argumentere for at det her er en skjult normativ forståelse. Sana og hennes muslimske tro blir i møte med konseptet hooking plassert i hva analysen mener er en målestokk på hennes norske tilhørighet. Hvor Sana ved å velge å ikke hooke bryter med en vestlig forståelse av seksuell frigjørelse.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleNår avisene rammer inn SKAM Framing av suksess-serien SKAM i norske avisernob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-03-14T23:46:54Z
dc.creator.authorOphus, Odd Kristian Lindebrække
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70426
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67241/1/Na-r-avisene-rammer-inn-SKAM-Odd-Kristian-L--Ophus.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata