Hide metadata

dc.contributor.authorDarwish, Maria
dc.date.accessioned2019-03-04T23:00:08Z
dc.date.available2019-03-04T23:00:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDarwish, Maria. Green neo-Nazism: Examining the intersection of masculinity, far-right extremism and environmentalism in the Nordic Resistance Movement. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/67036
dc.description.abstractDenne oppgaven tar sikte på å undersøke koblingene mellom høyre-ekstremisme, maskulinitet og miljøvern. Miljøvern bli gjerne assosiert med den politiske venstresiden, ikke ekstremhøyre, og med femininitet fremfor maskulinitet. Forskning har også vist hvordan høyreekstreme bevegelser ofte er mannsdominerte og definert i hypermaskuline termer. Derfor er det bemerkelsesverdig at den ny-nazistiske Nordiske motstandsbevegelsen (DNM) legger vekt på miljøvern, bærekraftighet og dyrevelferd som politiske mål. DNMs grønne interesse utfordrer ideer om hva høyreekstremisme er og hvilke former det tar i dag. I denne tesen spør jeg hvordan kjønn påvirker DNMs identitetsbygging, hva nynazistisk miljøvern er, og hvordan DNM forholder seg til fascistiske og nazistiske tradisjoner i en samtidig kontekst. For å svare på disse spørsmålene har jeg foretatt en narrativ analyse av DNMs podcast Nordic Frontier ved hjelp av diskursiv problemanalyse og rolleteori. Analysen legger også vekt på historisk litteratur for å kontekstualisere dagens nynazistiske utvikling. Studien fremlegger to hovedargumenter. For det første argumenterer jeg for at forståelsen av nynazistisk miljøvern er mangelfull. Enkelte avskriver nynazistisk miljøvern kun som et strategisk virkemiddel som maskerer Nazistisk ideologi. Jeg argumenterer for at nynazistisk miljøvern også er a) en refleksjon av nazistisk natur-ideologi, b) et uttrykk for anti-urbanisme, c) et uttrykk for en frykt for en verden i endring, og d) en ny arena for å hevde og bekrefte mandighet i en tid der tradisjonelle ideer om maskulinitet utfordres. For det andre argumenterer jeg for at maskulinitet er et organiserende prinsipp for DNMs høyreekstreme motstand. DNM konstruerer en maskulin idealtype gjennom ‘othering’ og hva jeg kaller ‘crisising’, som vil si å nøre opp under opplevelsen av kriser i samfunnet ved å problematisere temaer som innvandring og endrede kjønnsnormer. Basert på historiske tradisjoner, kanoniske tekster, biologisk reduksjonisme og samtidige ideer har DNM har utviklet en maskulinisert, grønn nynazisme.eng
dc.language.isoeng
dc.subjectgender
dc.subjectnature
dc.subjectenvironmentalism
dc.subjectnazism
dc.subjectfar-right extremism
dc.subjectmasculinity
dc.subjectnordic
dc.subjectfascism
dc.subjectneo-nazism
dc.titleGreen neo-Nazism: Examining the intersection of masculinity, far-right extremism and environmentalism in the Nordic Resistance Movementeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-03-04T23:00:07Z
dc.creator.authorDarwish, Maria
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70257
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/67036/1/Green-neo-Nazism---Maria-Darwish.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata