Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-28T13:47:13Z
dc.date.available2019-02-28T13:47:13Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66859
dc.description.abstractMed "det norske politi" vil jeg i denne oppgaven forstå etatens øverste administrative ledelse i Justisdepartementet, politiembetsmenn og polititjenestemenn ved landets politikamre samt lensmenn og lensmannsbetjenter. Av rent praktiske årsaker er hovedvekten lagt på å behandle de større politikorps i byene, politiets to store yrkesorganisasjoner, (Norsk Politiforbund og Politiembetsmennenes landsforening), disse organisasjoners fagblad ("Norsk Politiblad" og "Bladet") og Justisdepartementet, representert ved "Politikontoret" frem til juni 1940. "Politikontoret" ble da utvidet til en "Politiavdeling" som 25. september 1940 ble skilt ut som et eget "Politidepartement". Med "relativ stor oppslutning om Nasjonal Samling" sikter jeg til de tall som har kommet frem etter krigen, og som viser at over 60% av politiembetsmennene og over 30% av polititjenestemennene høsten og vinteren 1940 meldte seg inn i NS.
dc.language.isonoen_US
dc.titleDet norske politi i tida 1938 til våren 1941, med spesielt siktepunkt å belyse etatens relavtivt store oppslutning om Nasjonal samling høsten og vinteren 194en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.creator.authorArnli, Jan Arild
dc.identifier.urnURN:NBN:no-70050
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66859/2/Hovedoppgave-Jan-Arild-Arnli-1976.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata