Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-22T15:18:43Z
dc.date.available2019-02-22T15:18:43Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66802
dc.description.abstractDet arkæologiske projekt Oslofjordforbindelsen er som alle andre store norske udgravnings­projekter et direkte resultat af den samfundsmæssige infrastrukturs udbygning - in casu den færgefri forbindelse over Oslofjorden. De første politiske ønsker om en færgefri forbindelse over Oslofjorden blev lanceret i 1963 i forbindelse med regionplanen for Oslo-området. Der kunne dog ikke skaffes opbakning til projektet, der derfor blev lagt på is. I 1974 blev projektet genlanceret i mere konkret form, og et forslag om et vej-/bro-projekt blev diskuteret i årene op til 1988. I 1988 blev der truffet beslutning om storlufthavn på Hurum, hvilket medførte nye per­spektiver for Oslofjordforbindelsen, og nye korridorer gennem Frogn og Ås kommuner blev vurderet. En større arkæologisk registreringskampagne blev igangsat i Hurum og Frogn kom­muner (Hurumprosjektet) blot for at blive stoppet brat, da Stortinget i 1990 valgte at skrin­lægge lufthavnsplaneme på Hurum. I 1992 præsenteredes en ny hovedplan for Oslofjordforbindelsen. Af seks alternativer godkendte Vegdirektoratet en model med to broer og en tunnel gennem Håøya, hvilket med­førte supplerende registreringer på begge sider af fjorden. Riksantikvaren påklagede dog be­slutningen, og i 1994 vedtog Samferdselsdepartementet, at fjordkrysningen skulle ske med tunnel. I 1996 foretog Universitetets Oldsaksamling så en sidste registreringskampagne baseret på de projekterede traseforløb, og i 1997 kunne de arkæologiske undersøgelser føres ud i livet. Dette skete i perioden 12. maj - 5. september.en_US
dc.publisherUniversitetets Oldsaksamling
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 48 Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorBallin, Torben Bjarke
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69991
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66802/1/Varia_48_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata