Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-22T15:14:45Z
dc.date.available2019-02-22T15:14:45Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66801
dc.description.abstractBakgrunnen for å etablere Oldsaksamlingens Dobbeltsporprosjekt var de omfattende tiltak som ville bli igangsatt gjennom NSB's dobbeltsporprosjekt Oslo - Moss. Denne planen er videreført til plan for høyhastighetsbane Oslo - Gøteborg, noe som fra norsk side innebærer opprustning av strekningen Oslo - Kornsjø i Akershus og Østfold fylker. I tillegg til NSB's arbeider foregår det opprustning av E6 gjennom Akershus og Østfold, til dels gjennom samme planbehandling. Tiltakene kommer til å medføre store inngrep i gammelt kulturlandskap med betydelig potensiale knyttet til det fortidige kulturlandskap. Universitetets Oldsaksamling ønsket å samle alle undersøkelser knyttet til disse inngrepene i et eget prosjekt for å sikre at de vitenskapelige verdiene ble ivaretatt ved gjennomtenkte problemformuleringer. I tillegg er det inngått avtaler med fylkeskommunenene i Akershus og Østfold om at Oldsaksamlingens Dobbeltsprosjekt foretar arkeologisk registrering i forbindelse med prosjektet og avgir uttalelse til fylkeskommunene.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Oldsaksamling
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 47 Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. Dobbeltsporprosjektet, arkeologiske undersøkelser 1994-1996.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorBerg, Evy
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69973
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66801/1/Varia_47_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata