Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-22T14:20:08Z
dc.date.available2019-02-22T14:20:08Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66796
dc.description.abstractMed dette bind av Varia publiseres primært resultatene av den pollenanalytiske undersøkelsen på Rødsmoen, Åmot i Hedmark. Undersøkelsen er en del av Rødsmoprosjektet - Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen. Prosjektet har sin bakgrunn i flyttingen av kavaleriet fra Gardermoen til Åmot. Tilsammen er det analysert prøveserier fra 5 myrer og 7 jordprofiler på Rødsmoen. Fire av myrseriene dekker størstedelen av tidsrommet fra siste istids slutt og frem til i dag. Analyseresultatene er belagt med 23 14C-dateringer utført ved Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim. For å sette resultatene fra den pollenanalytiske undersøkelsen inn i en større sammenheng, er det også tatt med resultater fra andre undersøkelser i Hedmark og nærliggende områder i Oppland. Det er tatt med resultater fra fire pollenlokaliteter i Tolga og Os, en i Øvre Rendal, en i Dovre, to i Ringebu, en i Elverum og en i Løten. Disse analysene er belagt med 33 14 C-dateringer. Det er også tatt med resultater fra en undersøkelse i Engerdal (Sørensen1979). Det er laget sammenstillinger over plantenes innvandring, vegetasjonsut­viklingen, klimautviklingen og bosetningen - jegere og fangstfolk, husdyrhold og dyrking. Bakerst er det satt opp en alfabetisk liste over latinske og norske plantenavn nevnt i teksten og pollendiagrammene og en liste over planter som har vokst i området og som kan ha vært brukt til mat, medisiner eller andre formål.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Oldsaksamling
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 39 Pollenanalytiske undersøkelser i "Østerdalsområdet" med hovedvekt på Rødsmoen, Åmot i Hedmark.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorHøeg, Helge Irgens
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69975
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66796/1/Varia_39_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata