Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-22T12:58:05Z
dc.date.available2019-02-22T12:58:05Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66789
dc.description.abstractI 1986 - 1989 foretok Universitetets Oldsaksamling store undersøkelser ved Dokk­fløyvatn i Gausdal Vestfjell, Oppland i forbindelse med utbyggingen av Dokka­vassdraget i Nordre Land og Gausdal kommuner. Resultatene fra undersøkelsene av levninger etter jernfremstilling i eldre jernalder, yngre jernalder og middelalder er emnet for dette arbeidet. Jernvinna i det sentrale og indre Østlandsområdet har ikke vært gjenstand for systematiske undersøkelser siden T. Dannevig Hauge la frem sitt store arbeid "Blesterbruk og myrjern" i 1946 og få år senere den mindre studien av anlegg i Land (Hauge 1946, 1952). Problemet ved eldre undersøkelser har i særlig grad vært dateringen av anleggene, da det er sjeldent at det kommer for dagen gjenstander som kaster lys over produksjonsanleggenes alder. Ved starten av prosjektet i 1986 var det en rekke sentrale problemstillinger å ta fatt på. Få av dem vil bli uttømmende behandlet her, men likevel mener jeg det er riktig å gi en oversikt over dem som en bakgrunn for arbeidet. De grunnleggende spørsmålstillingene var først og fremst knyttet til de krono­logiske problemene. Dette er problemer som ikke har vært mulig å løse uten moderne naturvitenskapelige dateringer som 14C-metoden. Slike dateringer var ikke vanlige innen norsk arkeologi før ved slutten av 1960-tallet selv om metoden er langt eldre. Først i løpet av 1980-årene er det publisert større serier som gjelder kullfremstilling og jernutvinning.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Oldsaksamling
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 23 Jernvinna ved Dokkfløyvatn. De arkeologiske undersøkelsene 1986-1989.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorLarsen, Jan Henning
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69983
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66789/1/Varia_23_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata