Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-22T12:33:04Z
dc.date.available2019-02-22T12:33:04Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66786
dc.description.abstractDenne avhandlingen inneholder et forsøk på kritisk gjennomgang av problemer og muligheter omkring et arkeologisk kildemateriale som tradisjonelt oppfattes å ligge i grenselandet mellom to disip­liner; arkeologi og zoologi. Ved utgravinger i dag er dyrebein en selvfølgelig del av det innsamlede arkeologiske materiale. Vanlig prosedyre er at dyre­beina analyseres av en spesialist som i første omgang identifi­serer arter og skjelettdeler og listefører antall bein eller beinfragmenter. Uten anledning og ressurser til en tidkrevende og fullstendig osteologisk analyse som omfatter langt mer enn arts- og skjelettdelsbestemning, kan bestemningslistene være ens­betydende med det endelige osteologiske bidrag. For arkeologen blir da kardinalspørsmålet: hvilken informasjon av arkeologisk verdi gir en slik liste? Hensikten med denne avhandlingen er å gi noe som ligner et svar på dette spørsmålet eller i det minste kaste lys over til­knyttede problemstillinger. Spørsmålet rører nemlig i sin til­synelatende enkelhet ved grunnleggende problemer, ikke bare i for­holdet mellom en såkalt hjelpevitenskap og moderfaget, men ved faget arkeologis raison d'etre, opprinnelse og teoretisk meto­diske grunnvoller. Arkeologien og arkeologens kunnskaper og behov er både utgangspunkt og mål for den følgende kritiske gjennomgan­gen av det zooarkeologiske problemfelt. Ut fra dette arkeologiske ståsted vil det bli lagt vekt på disse grunnproblemene: - Hvorfor anser arkeologen dyrebein for å være verdifullt kildemateriale? - Hvordan kan dyrebein gi interessant arkeologisk informasjon? - Hvilke problemer hefter ved kildematerialet dyrebein anvendt på arkeologiske problemstillinger? - Hvorfor er et spørsmål av epistemologisk, forsknings- og idehistorisk karakter. Hvordan av metodisk art. Hvilke problemer av kildekritisk art.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Oldsaksamling
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 18 Dyrebein. Problemer og muligheter omkring et arkeologisk kildemateriale.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorSolli, Brit
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69974
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66786/1/Varia_18_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata