Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-21T12:45:06Z
dc.date.available2019-02-21T12:45:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66691
dc.description.abstractVaria 77 gir en samlet fremstilling av arkeologiske undersøkelser foretatt i feltsesongene 2003 og 2004 innen­for de 10 Østlands- og Sørlandsfylkene som utgjør der geografiske myndighetsområdet til Kulturhistorisk museum. Første del av boken inneholder kataloger for henholdsvis 2003 og 2004 med kortfattete presenta­sjoner av samtlige undersøkelser. Formålet med en slik publisering er å gjøre materialet fra de forvaltningsini­tierte undersøkelsene kjent og tilgjengelige for fagmiljøet. På denne måten håper vi at utgravningsresultatene i større grad vil bli tatt i bruk som grunnlag for forskning, formidling og forvaltning. Denne utgivelsen kan ses som en fortsettelse av Varia nr 62 med presentasjon av utgravningene i 2001 og 2002. Tilbakemeldinge­ne på denne har vært mange og svært positive. Selv om det er vanskelig for staben ved Fornminneseksjonen å finne tid til å lage en slik sammenstilling, ser vi den store verdien i å få gjort materialer allment tilgjengelig. Vi tar derfor sikre på å komme med neste i bind i rekken i løpet av 2011. I tillegg til katalogene inneholder boken 8 artikler, hvor resultatene fra enkelte undersøkelser blir mer utførlig presentert og drøfter. Det kunne vært lager artikler fra de fleste undersøkelsene disse to årene, men vi har bare funnet plass til disse. Enkelte undersøkelser blir publisert i andre fora, noen vil inngå i større forskningsprosjekter, mens andre undersøkelser foreløpig ikke inngår i noen publiseringsplaner. Noe av tanken bak en slik utgivelse er også å gjøre andre forskere og arkeologiinteresserte oppmerksomme på det mangfoldige materialet som ligger i våre magasiner og arkiver.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 77 Arkeologiske undersøkelser 2003-2004.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorBergstøl, Jostein
dc.creator.authorGrindkåsa, Line
dc.creator.authorBerg-Hansen, Inger Marie
dc.creator.authorBukkemoen, Grethe Bjørkan
dc.creator.authorSimonsen, Margrete F.
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.creator.authorEngh, Ann Kristin
dc.creator.authorMelvold, Stine
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.creator.authorKarlberg, Inger
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69894
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66691/1/Varia_77_text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata