Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-21T11:55:17Z
dc.date.available2019-02-21T11:55:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66686
dc.description.abstractNorden må på mange måter betraktes som et enhet­lig område. Innenfor den arkeologiske forskningen finnes det klare paralleller i utviklingen i de nordiske landene, selv om det også eksisterer en rekke forskjel­ler. I studier av forhistorisk tid og middelalder ope­reres det med nordisk arkeologi som et eget felt sett i sammenheng med europeisk og klassisk arkeologi. Jernvinneforskningen er ikke noe unntak i så måte. Jernvinneforskningen har i en årrekke hatt et internasjonalt tilsnitt, og det er interessant å se at de nordiske landene ofte deltar på konferanser ut fra egne premisser, som skiller seg ut fra det øvrige Europa. Denne fragmenteringen kan skyldes flere ulike faktorer. Svært sentralt her er de klimatiske, topografiske og geologiske betingelsene vi finner i Norden. Og den kanskje viktigste faktoren er at de nordiske landene, sammen med det nordlige Øst-Europa, er omtrent enerådende når det gjelder bruk av myrmalm i jernblestringen. For øvrig er det i hovedsak bergmalm som ble brukt i den tidlige jernproduksjonen. Til tross for de store likhetene som finnes i den nordiske jernvinnehistorien, har faget etter hvert blitt fragmentert også her. Tidligere var det svenske Jernkontorets høstmøter en felles arena for nordisk kontakt, men manglende aktivitet, fravær av ild­sjeler og den omfattende svenske tilnærmingen til masovnproduksjonen i de senere år har ført til at forumet delvis har falt bort. Jernvinneforskningen har derfor beklageligvis utviklet seg med vekt på nasjonale funn uten at noen har klart å sette disse inn i en bred nordisk kontekst. Etter vår mening er den nordiske konteksten helt sentral for å kunne forstå kontaktveier og innovasjonsprosesser. Den rent faglige bakgrunnen for symposiet på Kittilbu og den påfølgende publikasjonen er et direkte resul­tat av et ønske fra norsk side om å reetablere, kart­legge, sette sammen og systematisere den nordiske jernvinneforskningen til en naturlig felles enhet.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titlePortal. Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Jernvinna i Oppland. Symposium på Kittilsbu, 16-18. juni 2009.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorRundberget, Bernt
dc.creator.authorLarsen, Jan Henning
dc.creator.authorHaraldsen, Tom H. Borse
dc.creator.authorHjärthner-Holdar, Eva
dc.creator.authorGrandin, Lena
dc.creator.authorForenius, Svante
dc.creator.authorJouttijärvi, Arne
dc.creator.authorVoss, Olfert
dc.creator.authorStenvik, Lars F.
dc.creator.authorKotivuori, Hannu
dc.creator.authorJørgensen, Roger
dc.creator.authorLavento, Mika
dc.creator.authorLyngstrøm, Henriette
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.creator.authorMagnusson, Gert
dc.creator.authorEspelund, Arne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69887
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66686/1/Portal_OvnstypologiKronologi_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata