Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-21T10:40:35Z
dc.date.available2019-02-21T10:40:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66684
dc.description.abstractE18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet er et forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt og organisert som en del av virksomheten til Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble etablert ved KHM 7. juli 2014 og avsluttet 31. mai 2017. Bakgrunnen for prosjektet er bygging av ny firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder, opprinnelig i regi av Statens vegvesen Region sør. Nye Veier AS overtok som tiltakshaver 1. januar 2016. Tiltaket berører til sammen 50 automatisk fredede kulturminner. Av disse ble 35 undersøkt (se tabell i Reitan, kap. 2.1, denne bok). Utgravningene ble gjennomført i løpet av tre feltsesonger i perioden 2014–2016. Utgravningene er gjennomført i medhold av LOV 1978-06-09 Nr. 50 (kulturminneloven) med en overordnet målsetting om å ivareta og dokumentere gjenstandsfunn og dermed sikre det vitenskapelige informasjonspotensialet til de berørte kulturminnene. De faglige hovedmålsettingene var å fremskaffe kunnskap om den teknologiske, typologiske og kronologiske utviklingen gjennom steinalderen i et tidligere lite undersøkt område. Videre skulle undersøkelsene legge til rette for fremtidige analyser av blant annet landskapsbruk og regionalitet i Sør- og Øst-Norge.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleCappelen Damm. Ny E18 Tvedestrand-Arendal. Kystens steinalder i Aust-Agder.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.creator.authorSundström, Lars
dc.creator.authorViken, Synnøve
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.creator.authorLønaas, Ole Christian
dc.creator.authorJohannessen, Linnea Syvsætre
dc.creator.authorRomundset, Anders
dc.creator.authorDarmark, Kim
dc.creator.authorStokke, Jo-Simon Frøshaug
dc.creator.authorSolberg, Annette
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.creator.authorEigeland, Lotte
dc.creator.authorMcGraw, Jessica Leigh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69871
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66684/1/CappelenDamm_E18_Tvedestrand.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata