Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-21T10:20:20Z
dc.date.available2019-02-21T10:20:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66682
dc.description.abstractProsjektet E18 Bommestad-Sky er et forvalt­ningsinitiert utgravningsprosjekt og organisert som en del av Fornminneseksjonens virksomhet ved Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet ble etablert 1. mai 2011 og pågikk til 31. august 2013. Prosjektet omfatter arke­ologiske undersøkelser i forbindelse med utbyg­ging av ny E18 med tilhørende massedeponier og anleggsveier langs strekningen Bommestad-Sky i Larvik kommune i Vestfold. Veitraseen med etter­følgende reguleringsendringer samt massedeponier med anleggsveier er behandlet i to separate regu­leringsplaner med to reguleringsendringer. Dette innebærer formelt tre ulike reguleringsprosesser og dermed tre arkeologiske utgravningsprosjekter som i praksis er samordnet i ett prosjekt med en pro­sjektstab. Utgravningene ble gjennomført i løpet av to feltsesonger i 2011 og 2012. Det overordnete målet med prosjektet er i henhold til kulturminne­loven (KML) å ivareta det vitenskapelige potensia­let til de automatisk fredete kulturminnene som blir berørt av tiltaket.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titlePortal. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorDamlien, Hege
dc.creator.authorSolheim, Steinar
dc.creator.authorOlsen, Dag Erik Færø
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69870
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66682/1/Portal_E18BommestadSky_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata