Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-21T10:11:30Z
dc.date.available2019-02-21T10:11:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66681
dc.description.abstractE6-prosjektet Gudbrandsdalen er det største utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland. Prosjektet har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen, fra Elstad i Ringebu kommune til Otta i Sel kommune. Totalt 64 arkeologiske lokaliteter ble undersøkt i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommune, hvorav 4 var uregistrerte og ble oppdaget under arbeidets gang. De mest omfattende undersøkelsene ble foretatt i Fron, mens det var kun tre mindre hulveipartier som var registrert i Sel. I Sør-Fron dominerte de bosetnings- og jordbruks-historiske lokalitetene, mens utmarkskulturminner var det vanligste i Nord-Fron. Dette skyldes i stor grad E6-traseens beliggenhet; i sør går traseen i dal-bunnen i de rike jordbruksområdene på den såkalte solsiden, mens den i nord i større grad går gjennom store skogsområder på baksiden. Det reflekterer likevel også en noe forskjellig landskapsbruk i nord og sør, som det vil bli nærmere redegjort for i de påfølgende artiklene. Prosjektet ble organisert over to feltsesonger med oppstart i juli 2011 og avslutning i oktober 2012. Etter omfattende etterarbeid, med ferdigstilling av rapporter, kataloger og databaser, fikk prosjektet sin endelige avslutning i januar 2014. Etterarbeidet er organisert i 14 delrapporter, som er systematisert etter de forskjellige deltraseene og de største utgravningsfeltene (figur 1.1). Denne boka er en videreføring av prosjektarbeidet og søker å presentere de viktigste faglige resultatene i samlet form. I denne artikkelen skal vi derimot se nærmere på de administrative erfaringene. Sentralt for prosjektets utvikling sto den store omorganiseringen av prosjektet vinteren 2011/2012, da vi gikk fra syv små delprosjekter med egne styringsdokumenter til ett stort samlet prosjekt med felles budsjett og prosjektplan.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titlePortal. Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorGundersen, Ingar
dc.creator.authorEriksen, Kristin
dc.creator.authorGjerpe, Lars Erik
dc.creator.authorLarsen, Jan Henning
dc.creator.authorLønaas, Ole Christian
dc.creator.authorNesje, Atle
dc.creator.authorCannell, Rebecca J.S.
dc.creator.authorLoktu, Lise
dc.creator.authorVillumsen, Tina
dc.creator.authorAndreadakis, Linn T. Lieng
dc.creator.authorAndersen, Øystein Rønning
dc.creator.authorJouttijärvi, Arne
dc.creator.authorGrandin, Lena
dc.creator.authorMikkelsen, Peter Hambro
dc.creator.authorBartholin, Thomas Seip
dc.creator.authorMoltsen, Annine S.A.
dc.creator.authorMacphail, Richard I.
dc.creator.authorCruise, Gill M.
dc.creator.authorCourty, Marie-Agnes
dc.creator.authorCrowter, John
dc.creator.authorLinderholm, Johan
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69872
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66681/1/Portal_G%C3%A5rd+og+utmark+i+Gudbrandsdalen_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata