Hide metadata

dc.date.accessioned2019-02-20T14:26:04Z
dc.date.available2019-02-20T14:26:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66668
dc.description.abstractGråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert utgravningsprosjekt organisert av Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. april 2003, og skal pågå til 30. september 2008. Bakgrunnen for prosjektet er Stortingsvedtak om å etablere et regionalt skyte- og øvingsfelt for Det norske forsvaret i Østlandsregionen, Regionfelt Østlandet, i Gråfjellområdet, og flytting av Ingeniørvåpenet fra Hvalsmoen ved Hønefoss til Rena leir, begge Amot kommune, Hedmark. Tiltakene er en del av omleggingen av Forsvaret og etablering av Østerdalen Garnison. Formålet med prosjektet er å ivareta det viten­skapelige kildematerialet til de automatisk fredete kulturminnene som blir berørt av tiltakene i henhold til kulturminneloven. Denne publikasjonen er en av flere planlagte utgivelser i Kulturhistorisk museums Varia-serie som vil presentere resultatene fra de arkeologiske utgravningene i Gråfjellområdet og ved Rena elv. Den vil ta for seg resultatene fra undersøkelsene i Gråfjellområdet fra 2003-2005. De andre publikasjonene fra Gråfjellprosjektet vil ta for seg resultatene fra under­søkelsene av jernvinna i Gråfjellområdet (Rundberget 2007), og fra utgravningene av lokaliteter fra stein­brukende tid ved Rena elv. En siste og avsluttende publikasjon vil presentere en oppsummering av prosjektets virksomhet og av undersøkelsene med utgangspunkt i de overordna tema i prosjektplanen; ressursutnyttelse og kulturmøter i Gråfjellområdet og ved Rena elv. Det vil nedenfor gis en kort presentasjon av prosjektet, med hovedvekt på prosjektets virksomhet i Gråfjellområdet. Gråfjellområdet vil i denne sammen­hengen bli brukt synonymt med Regionfelt Østlandet.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofVaria http://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-42007
dc.titleVaria 64 Gråfjellprosjektet. Bind 2. Elgfangst og bosetning i Gråfjellområdet.en_US
dc.typeSeriesen_US
dc.creator.authorAmundsen, Tina
dc.creator.authorStene, Kathrine
dc.creator.authorHill, David
dc.creator.authorEigeland, Lotte
dc.creator.authorLinnell, John D.C.
dc.creator.authorMay, Roel
dc.creator.authorOdden, John
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69864
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66668/1/Varia_64_Text.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata