Hide metadata

dc.contributor.authorSaxebøl, Paul Simon
dc.date.accessioned2019-02-15T23:00:21Z
dc.date.available2019-02-15T23:00:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSaxebøl, Paul Simon. Kartleggingen av Norges kyst - En analyse av et utvalg kart over Norges kyst fra perioden 1585 til 1803. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66563
dc.description.abstractDenne oppgaven baserer seg på et utvalg sjøkart over Norges kyst fra perioden 1585 til 1803 og prøver å besvare to hovedspørsmål knyttet til disse. Det første som spørres er om det finnes synlige elementer på kartene som tyder på at det har vært en form for påvirkning mellom kartografene som står bak? Det andre spørsmålet er hvorvidt kartografens intensjon ser ut til å stemme overens med kartets endelige funksjon? Oppgaven vil i tillegg besvare mindre spørsmål knyttet til oppgavens hovedspørsmål, som hvordan en kan finne ut hva som er en kartografs intensjon, eller hvordan vi kan se etter tegn på påvirkning mellom kartografer? Jeg vil gjennom ulike metoder analysere kartene og presentere mine funn for å besvare spørsmålene ovenfor. Kartene som oppgaven baserer seg på gjennomgår en observerbar utvikling gjennom perioden 1585 til 1803. Jeg vil også drøfte hva denne utviklingen kommer av, og hvordan den kan sees i sammenheng med oppgavens problemstilling. I oppgaven presenteres først generelle trekk ved kartografi, og hvordan en mellom 1585 og 1803 kunne gå frem for å produsere et kart. Begreper som vil bli brukt i oppgavens analyse vil også bli presentert slik at leseren kan følge analysen hele veien. Deretter vil kartene oppgaven baserer seg på bli presentert, og informasjonen som kan trekkes ut fra kartene vil poengteres. Oppgavens analyse vil basere seg på informasjonen som blir presentert tidligere, og vil drøfte hvordan denne kan bidra til å besvare spørsmålene knyttet til påvirkning mellom kartografer, samt kartografens intensjon satt opp mot kartets funksjon. Målet er å presentere bevis for hvordan kunnskapen videreføres eller endres på tvers av kart fra perioden, og hvordan elementer utenfor kartenes tekniske utførelse, slik som kartografens intensjon, vil påvirke kartenes endelige form og funksjon.nob
dc.language.isonob
dc.subjectkarthistorie
dc.subjectNorges kyst.
dc.subjectkart
dc.titleKartleggingen av Norges kyst - En analyse av et utvalg kart over Norges kyst fra perioden 1585 til 1803nob
dc.title.alternativeMapping of the Norwegian coast – An analysis of a chosen group of maps depicting the Norwegian coast from the period 1585 to 1803eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-02-15T23:00:21Z
dc.creator.authorSaxebøl, Paul Simon
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69770
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66563/1/Master_Saxeb-l.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata