Hide metadata

dc.contributor.authorSteen, Finn Einar
dc.date.accessioned2019-02-15T23:00:20Z
dc.date.available2019-02-15T23:00:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSteen, Finn Einar. Bonde eller husmann Ble lillebror sittende som husmann for storebror?. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66562
dc.description.abstractSammendrag Ble yngre søsken sittende som husmenn for eldre søsken som var gårdbrukere? Det er hovedspørsmålet denne masteroppgaven forsøker å besvare. Det «moderne» husmannsvesenet oppstod på slutten av 16- og begynnelsen av 1700-tallet. I denne perioden hvor det var stor befolkningsøkning og knapphet på jordbrukseiendommer, sluttet man å dele gårder i arveoppgjør, og mange husmannsplasser ble etablert, kanskje som en erstatning. En teori som har blitt lansert er at yngre søsken derfor ble sittende som husmenn for eldre søsken. Jeg har undersøkt i hvor stor grad dette skjedde på lokalt nivå, i Gran på Hadeland i 1751-52. Jeg har videreført disse undersøkelsene til 1801, hvor jeg har undersøkt samme spørsmålsstilling. Ut fra mitt forskningsmateriale har jeg også forsøkt å klarlegge om husmannsklassen i 1751 ble rekruttert lokalt, eller om det var innslag av innflyttere blant husmennene. Hvor kom eventuelt disse innflytterne fra? Var det noen som til gjengjeld flyttet ut? Sosial mobilitet opp og ned i samfunnet på dette tidspunktet er noe jeg også har undersøkt. Var det lett "å gifte seg til gard"? Geografisk har kartleggingen vært lagt til Gran på Hadeland, og perioden som undersøkes strekker seg fra 1750 til 1801. Undersøkelsene har vært basert på gjennomgang av tinglyste bygslingssedler fra tre ting i 1751 og ett ting i 1752. I tillegg har folketellingen 1801 blitt gjennomgått. Ut fra opplysninger herfra har jeg funnet fram til personer som satt som gårdbrukere og husmenn på gårdene i Gran i på disse to tidspunktene. I tillegg til panteboken hvor disse bygslingssedlene er tinglyst og folketellingen 1801, har mine hovedkilder vært matrikkelforarbeidene fra 1723 og Randi Bjørkviks arkiver. Til sammen har disse kildene gjort at jeg kan ta stilling til om gårdbrukerfamiliene og plassfolkene deres var i slekt med hverandre. Jeg har kunnet se i hvilket omfang det var slektskap mellom partene på de to tidspunktene, og dermed utviklingen fra det ene til det andre tidspunktet.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleBonde eller husmann Ble lillebror sittende som husmann for storebror?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-02-15T23:00:20Z
dc.creator.authorSteen, Finn Einar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69768
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66562/6/Bonde-eller-husmann--Masteroppgave-Finn-Einar-Steen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata