Hide metadata

dc.contributor.authorTønnessen, Iselin
dc.date.accessioned2019-01-22T23:00:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTønnessen, Iselin. "Tar du litt skokrem i trynet så blir det bra". En kvalitativ tilnærming til ytringer av islam- og innvandringskritiske holdninger.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66274
dc.description.abstractForfatter: Iselin Tønnessen Tittel: «Tar du litt skokrem i trynet blir det bra». En kvalitativ tilnærming til ytringer av islam- og innvandringskritiske holdninger. Veiledere: Katrine Fangen, Inger Skjelsbæk og Mona-Iren Hauge. Bakgrunn: Høyreradikale holdninger har de siste årene hatt en stabil økning både i Norge, og i Europa. Størstedel av denne veksten har funnet sted på internett, hvor islam- og innvandringskritiske ytringer er sentrale. Denne oppgaven ønsker å gi et innblikk i hvordan mennesker som ytrer seg islam- og innvandringskritisk på nett begrunner og legitimerer sine ytringer. Kunnskap om dette er et viktig bidrag inn i forståelsen og arbeidet med politiske og sosiale endringstendenser i samfunnet, og hvordan disse har betydning for og utspiller seg på individnivå Metode: Et kvalitativt forskningsintervju med semistrukturert form ble gjennomført på fem ulike informanter. En narrativ tilnærming har dannet utgangspunktet for studien, mens det rent metodisk og i analysen har vært trukket veksler på ulike metodiske tilnærminger for å best mulig forstå og analysere empirien. Hvem informantene forteller seg frem til å være på langs i intervjuene, og hvordan temaer går igjen på tvers av intervjuene har vært betraktet som en inngangsport til deres subjektive vurderinger av egen atferd og holdninger. Resultat: Informantene forteller historier om seg selv hvor begrunnelser for ytringer ligger i beskrivelsen av «de andre», i beskrivelsene av hvem de kjemper for, og deres selv-skapte historier. Informantene blir i sine fortellinger en soldat som kjemper for Norge, en opplyst person som vet hvordan ting egentlig henger sammen, et offer for EU sine sammensvergelser, og en barmhjertig samaritan som kjemper for rettferd og de svake i samfunnet. Deres selvhistorier står som en legitimering og begrunnelse for informantenes islam- og innvandringskritiske ytringer. Samtidig som at det også kan argumenteres for at selv-historiene gir informantene en styrket identitet, og en større mening i tilværelsene. Kompleksiteten som trer frem i informantenes historie blir viktig å ha meg seg i møte med, og i arbeid med, mennesker som ytrer seg islam- og innvandringskritisk.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Tar du litt skokrem i trynet så blir det bra". En kvalitativ tilnærming til ytringer av islam- og innvandringskritiske holdninger.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-22T23:00:29Z
dc.creator.authorTønnessen, Iselin
dc.date.embargoenddate3018-10-15
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69478
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66274/1/Hovedoppgave-UiO-Iselin-T-nnessen-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata