Hide metadata

dc.contributor.authorLindquister, Vilde Johanson
dc.date.accessioned2019-01-22T23:00:24Z
dc.date.available2019-10-12T22:45:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLindquister, Vilde Johanson. «Jeg er mamma, sånn er det bare» Opplevelsen av å være forelder til barn som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66269
dc.description.abstractBakgrunn: 22. juli 2011 ble Norge rammet av det dødeligste angrepet i fredstid. De fleste av terrorens ofre var ungdommer som deltok på politisk sommerleir på Utøya. Ungdommene og deres foreldre ble utsatt for en enorm psykisk belastning. Tidligere forskning har stort sett fokusert på barn som er direkte utsatt for traumatiske hendelser, mens vi vet langt mindre om hvordan det er å være forelder til disse barna. Vi ønsket med denne studien å undersøke opplevelsen av å være forelder til barn som overlevde terrorangrepet. Mer kunnskap om dette fenomenet kan bidra til bedre hjelpetiltak for familier rammet av terror og gi økt forståelse av hvorfor mange familier har betydelige psykiske utfordringer etter lignende katastrofer. Metode: Studien er et selvstendig prosjekt med materiale hentet fra et longitudinelt forskningsprosjekt i regi av NKVTS. Vi har undersøkt 23 foreldreintervjuer hentet fra andre datainnsamling omtrent ett år etter terrorangrepet. Forskningsdesignet er en kvalitativdominant mixed method-studie. Vi gjorde en tematisk analyse med blinding der utvalget ble selektert med kriteriumsampling basert på posttraumatiske stress-symptomer. Resultater: Analysene viste at foreldre med høyt symptomtrykk beskriver barn som har det vanskelig. Foreldrene ønsker å skåne barna fra det som er vondt ved å bære det som er vanskelig for dem. De samme foreldrene forteller om mangel på samhold og støtte i familien. Foreldrene med lavere symptomtrykk beskriver barn som tilsynelatende klarer seg bedre, og de rapporterer om bedre samhold i familien. Mange foreldre er opptatte av å vurdere hvorvidt de har lykkes som omsorgsgivere. De foreldrene som selv har det vanskelig har tendens til å tenke at egne strategier ikke har vært tilstrekkelige for å hjelpe barnet. Implikasjoner: Ved lignende katastrofer der barn og ungdom rammes bør offentlige hjelpetiltak utvides med et familieperspektiv. Foreldre bør tilbys støtte for å øke egne mestringsstrategier. Slik kan de bli bedre rustet til å hjelpe seg selv og barna sine. Resultatene viser at mange foreldre fortsatt har betydelige utfordringer ett år etter terrorangrepet, noe som tyder på at de kan profittere på at varigheten av hjelpetiltak utvides utover ett år.nob
dc.language.isonob
dc.subjectPTSD
dc.subjecttraumer
dc.subjectforelder
dc.subjectmixed methods
dc.subjectbarn
dc.subjectkultur
dc.subjectUtøya
dc.subjectposttraumatisk
dc.subjectkvalitativ
dc.subjectsemiotikk
dc.subjectforeldrereaksjoner
dc.subjectpsykisk helse
dc.title«Jeg er mamma, sånn er det bare» Opplevelsen av å være forelder til barn som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011nob
dc.title.alternativeThe experience of being a parent to children who survived the 2011 terrorist attack on Utøya Islandeng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2019-01-22T23:00:24Z
dc.creator.authorLindquister, Vilde Johanson
dc.identifier.urnURN:NBN:no-69490
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66269/1/Hovedoppgave_SynneBredesen_VildeLindquister.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata