Hide metadata

dc.date.accessioned2019-01-03T12:27:57Z
dc.date.available2019-01-03T12:27:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66015
dc.description.abstractI forbindelse med Bakke prosjekt AS oppstart av reguleringsplan for Grimsrød (3/3142), Moss kommune, gjennomførte Østfold fylkeskommune en registrering av området i 2017. I tillegg til mer nøyaktig kartfesting av tidligere kjente steinalderboplasser, ble også en ny lokalitet påvist benevnt ID 229197. Lokaliteten ble avgrenset gjennom totalt 18 prøvestikk, hvorav tre positive med til sammen fire littiske funn, med en anslått utstrekning på ca. 160 m2. Kun ID229197 var i direkte konflikt med tiltaket og i perioden 24-26/9, 1-12/10 2018 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse av lokaliteten. Lokaliteten lå på en flate i et skogs- og utmarkslandskap og til sammen 22 m2 ble undersøkt som utgjør 13,5 % av antatt lokalitetsflate. Utgravningen frembrakte 28 littiske funn og to kokegroper og undersøkelsene viser sporadisk aktivitet på stedet ved ulike perioder. Strandlinjedatering viser at den eldste fasen har vært etter 2800 f.Kr. da lokaliteten var strandbundet. Den neste fasen omfatter majoriteten av funnmaterialet samt en kokegrop fra overgangen eldre/yngre bronsealder. Den siste bruksfasen er representert ved en kokegrop fra førromersk jernalder. Til sammen tre kullprøver er innsamlet fra to kokegroper hvorav to prøver er 14C-datert. Prosjektleder: Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitetsområde fra yngre steinalder, bronsealder og førromersk jernalder. Grimsrød, 3/3142, Moss, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorOlsen, Dag Erik Færø
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68520
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66015/1/RPT_%C3%98stfold_Moss_Kambo_Kilsbakken_301118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata