Hide metadata

dc.date.accessioned2019-01-03T11:59:00Z
dc.date.available2019-01-03T11:59:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66014
dc.description.abstractFunnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsplan for Ambjørnrød 3 felt 114A og B (Ambjørnrød 213/3) ved Gluppe i Fredrikstad, ble det i perioden 25/9 - 6/10/2006 undersøkt en steinalderboplass. Lokaliteten lå på en vestvendt flate, på vestsiden av et skogbevokst høydedrag, ca. 25 moh. Til sammen 30 m2 ble undersøkt konvensjonelle metoder i lag 1 og 6 m2 ble gravd ut i lag 2. Det ble gjort 71 funn av flint, blant annet fire tangepiler (tre a-spisser og én c-spiss), som er laget på flekker fra sylindriske kjerner. De få funnene lå samlet innenfor et begrenset område, og funnkonsentrasjonen anses for å være totalgravd. Det ble ikke påvist kulturlag eller sikre strukturer, og trekullprøver fra de funnførende lagene fikk moderne dateringer. Typologisk kan funnene tidfestes til MNA (3300-2800 f. Kr). En slik datering passer også godt med funnstedets høyde over havet, forutsatt at lokaliteten var strandbundet da den var i bruk. Dagens beliggenhet ut mot en høy og bratt skrent støtter tolkningen om at lokaliteten var strandbundet. Funnspredningen og det begrensede antallet funn antyder ett, kortvarig besøk, av en liten gruppe. Foruten pilspisser ble det også funnet flere skrapere. Funnmengde og funnsammensetning tyder på at lokaliteten kan ha fungert som en liten jaktstasjon, der man har utnyttet ressurser i nærmiljøet. Prosjektleder: Lasse Jaksland.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplass fra yngre steinalder. Ambjørnrød, 213/3, Fredrikstad, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJaksland, Lasse
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68521
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66014/1/Rpt_Ost_Ambj%C3%B8rnr%C3%B8d_280073.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata