Hide metadata

dc.date.accessioned2019-01-03T10:22:31Z
dc.date.available2019-01-03T10:22:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66011
dc.description.abstractI perioden 19.09-07.10.2005 gjennomførte Kulturhistorisk Museum en undersøkelse av en steinalderlokalitet i Son, Akershus. Funnene ble gjort på en østvendt flate, 48 moh., i skrint skogsterreng på sørøstsiden av høydedrag. Det ble gravd 52 m2 innenfor et rutesystem i ruter på 1x 1 meter. Det ble funnet slått steinmateriale, brente beinfragmenter og en kokegrop, samt fragmenter av glass, stentøy og krittpiper fra 1700-tallet som viser at lokaliteten har vært i bruk til ulike tider. Det slåtte flint- og bergartsmaterialet er trolig avsatt mens lokaliteten var strandbundet i seinmesolitikum (6300-4300 f. Kr.). Det begrensede antallet littiske funn antyder ett, kortvarig besøk, av en mindre gruppe. Bruken av stedet i eldre bronsealder er representert ved en enkeltstående kokegrop, og den etterreformatoriske bruken av lokaliteten er dokumentert gjennom spor etter hagebruk/oppdyrking og funn av 1700-talls husholdningsavfall. Prosjektleder: Lasse Jaksland/Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplass fra eldre steinalder og kokegrop fra bronsealder. Labu Søndre/Husjordet Øvre, 135/1, Vestby, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJaksland, Lasse
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68517
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66011/1/RPT_A_Vestby_De%C3%B8rskogen_430024.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata