Hide metadata

dc.date.accessioned2019-01-03T09:42:50Z
dc.date.available2019-01-03T09:42:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/66010
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplan for Kjørbo magasinleir undersøkte Kulturhistorisk Museum perioden 4-22. september 2006 en steinalderlokalitet på Kjørbo 52/46 i Bærum, Akershus. Funnstedet lå på en liten bergkolle i skogsterreng i utkanten av Sandvika sentrum. Lokaliteten lå på en vestvendt terrasse, ca. 29 moh. Ca. 30 m2 ble undersøkt i lag 1. Det ble gjort 335 funn, hvorav 250 av flint, 81 av bearbeidet skifer, og fire brente beinfragmenter. Typologiske trekk ved funnmaterialet (11 skiferspisser, fragmenter av sjokoladeplater av skifer samt fire slipte øksefragmenter) tilsier datering i mellomneolitikum, noe som også stemmer godt med høyden over havet. Forekomsten viser produksjon av skiferspisser og andre aktiviteter knyttet til produksjon av steinredskaper. Det begrensede antallet funn antyder ett eller et fåtall, kortvarige besøk av en liten gruppe, og lokaliteten kan ha fungert som en liten jaktstasjon. Det ble ikke påvist kulturlag eller sikre strukturer, men funn av skjørbrent stein i funnførende lag flere steder i feltet, antyder likevel bruk av ildsteder. Trekull fra lagene gav datering til merovingertid/vikingtid samt høymiddelalder, og kan dermed ikke settes i sammenheng med steinalderaktiviteten. Prosjektleder: Lasse Jaksland/Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleLokalitet fra mellomneolitikum. Kjørbo, 52/46, Bærum, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJaksland, Lasse
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-68516
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66010/1/Rpt_A_B%C3%A6rum_Kj%C3%B8rbo_430059.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata