Now showing items 1-1 of 1

  • Valen-Sendstad, Andreas (Master thesis / Hovedoppgave, 2010)
    Store stimuli oppfattes som om de varer lengre enn små stimuli. Dette kan skyldes at størrelse i seg selv gjør at de blir oppfattet lengre, eller det kan være fordi store stimuli skiller seg mer ut enn små. Jeg utfører i ...