Now showing items 1-1 of 1

  • Syverstad, Caroline (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Gjennom analyse av endringer i den offentlige diskursen i perioden 1987 -2008, kartlegges ideologiske endringer i forholdet mellom individualisme og fellesskap i USA. Konkret gjøres dette ved å studere endringen i frekvensen ...