Now showing items 1-1 of 1

  • Sverdrup, Benedicte (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Formålet med denne studien var å se om det var sammenheng mellom vennskap og atferdsvansker i barnehagealder. Målet var å finne en risikogruppe som utviklet resiliens over tid og hvilke faktorer som bidro til det. Undersøkelsen ...