Now showing items 1-1 of 1

  • Skjærstad, Benedikte (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2017)
    Problemstillingen for studien: Hvilke risikofaktorer finner vi for å bli seksualovergriper i ung alder uten tidligere å ha begått seksuelle overgrep, og hvilke av disse har best forklaringsevne på bakgrunn av data fra ...