Now showing items 1-1 of 1

  • Lagerstrøm, Madeleine Sylvia (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2013)
    Bakgrunn: Foreldrerådgivning er en strukturert og kortvarig intervensjon siktet mot å forebygge atferdsforstyrrelser. Det er sprikende funn i litteraturen på sammenhengen mellom alder og atferdsendring etter foreldrerådgivning. ...