Now showing items 1-1 of 1

  • Kjernli, Christina Romsaas (Master thesis / Hovedoppgave, 2010)
    utgangspunkt i tidligere ToM-forskning. Hensikten var å se på faktorer ved barn og barns familier av betydning for individuelle forskjeller i barns Theory of Mind(ToM). Undersøkelsen er gjort med data fra 329 norske ...