Now showing items 1-2 of 2

  • Kjøs, Peder; Oddli, Hanne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Through an in‐depth qualitative analysis of five cases of mandatory high‐conflict custody mediation, we analysed interpersonal processes associated with the early formation of a working alliance in a three‐way interaction. ...
  • Kjøs, Peder (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2017)
    Avhandlingen presenterer en kvalitativ undersøkelse av obligatorisk mekling for foreldre etter samlivsbrudd. Materialet for undersøkelsen består av lydopptak og utskrifter av et representativt utvalg på 154 saker der det ...