Now showing items 1-1 of 1

  • Kjønsberg, Malin Marie Meyer (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2014)
    Er sorg en sykdom? Skal den sørgende diagnostiseres og behandles? Disse spørsmålene har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med utgivelsen av diagnosemanualen DSM-5, som utkom sommeren 2013. Fra DSM-III til DSM-IV opererte ...