Now showing items 1-1 of 1

  • Kanestrøm, Harald Kvernes (Master thesis / Hovedoppgave, 2009)
    Bakgrunn: Studien undersøker den kognitive utviklingen til et klinisk utvalg av 17 førskolebarn med ADHD, belyst gjennom nonverbal IQ målt med Leiter IPS. ADHD er ofte beskrevet som en nevrokognitiv forstyrrelse, og studier ...