Now showing items 1-1 of 1

  • Hortemo, Anne Margrete Brendemo (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Personer med psykopatiske trekk har ofte blitt utsatt for omsorgssvikt og opplevd traumatiske hendelser tidlig i livet. Men det er få studier som studerer sammenhengen mellom traumer og psykopatisk vold, og feltet har også ...