Now showing items 1-1 of 1

  • Grimsgaard, Øystein Søraas (Master thesis / Hovedoppgave, 2009)
    Bakgrunn: Det har lenge vært et paradoks at psykologien har vært mer opptatt av sykdom og lidelse enn av velvære og god mental helse i studiet av menneskelig atferd og fungering. Skjevheten i fokuset kan spores til de ...