Now showing items 1-1 of 1

  • Gebhardt, Marius (Master thesis / Hovedoppgave, 2012)
    Bakgrunn: Tilfredshet med eget utseende og depresjon er faktorer som påvirker livstilfredshet. Mye forskning er blitt gjort på både tilfredshet med eget utseende, depresjon og livstilfredshet, men få studier har sett på ...