Now showing items 1-1 of 1

  • Fagerli, Ingvild Aarflot (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Dette studiet belyser den kunstskapende prosessen ved hjelp av dybdeintervju med profesjonelle billedkunstnere. Oppgaven er en eksplorerende reise i filosofiske og psykologiske teorier og samtaler med kunstnere for å forstå ...