Now showing items 1-1 of 1

  • Dahle, Birthe C.; Grønsleth, Christine Bentsdatter (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Hensikten med denne kvalitative studien har vært å få en mer inngående forståelse av den variasjonsbredden som eksisterer innenfor det psykodynamiske terapifeltet med hensyn til ulike måter å nærme seg det affektive på. ...