Now showing items 1-1 of 1

  • Cannistraci, Alexander (Master thesis / Hovedoppgave, 2010)
    Denne studien omhandler potensialet for psykologisk behandling av utbrenthet og jobbengasjement og angst- og depressive symptomer. Utgangspunktet for undersøkelsen er at mellom 8-900 00 i yrkesaktiv alder på en eller annen ...