Now showing items 1-1 of 1

  • Asif, Tahiba Kauser (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Et liv kan deles inn i fortid, nåtid og fremtid og nesten alle mennesker har tanker om disse fasene i livet. Denne undersøkelsen dreier seg om pakistansk ungdoms håp for og bekymringer om fremtiden. Det er gutter og jenter ...