Now showing items 1-1 of 1

  • Østvang, Lina Ophus (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan yoga kan bidra til bedre helse hos mennesker som strever med rusavhengighet. For å undersøke dette gjennomførte vi semistrukturerte intervjuer med deltakere ...